POUM

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument d'ordenació integral del municipi que permet planificar el desenvolupament del territori i que afecta directament al conjunt de la població i al seu entorn immediat. 

Els plans d'ordenació urbanística tenen les següents funcions:

 

DOGC número 5503 de data 11/11/2009

 

{loadmoduleid 318}

 

Catàleg de béns protegits