Modificacions de POUM en tràmitModificació puntual núm. 15 del POUM de Cassà de la Selva. Modificació del pla d'actuació urbanística municipal.


Modificació puntual número 16 del Poum de Cassà de la Selva, d'ampliació de la zona 4R de serveis tècnics


Modificació Puntual número 17 del POUM de Cassà de la Selva per a la supressió del PMU A01 Can molinas i delimitació de dos polígons d’actuació urbanística, PAU-01 Molinas nord I PAU-02 Molinas sud


Modificació puntual núm. 23 del POUM de Cassà de la Selva, per a l'intercanvi de qualificació de dues parcel·les de sòl privat lliure d'edificació i zona verda del c. del Metall