Plans d'accessibilitat

En aquest apartat trobareu els documents amb els plans d’accessibilitat de Cassà de la Selva

  Pla d'accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques a la via pública.
  Pla d'accessibilitat per a la supressió de barreres arquitectòniques dels edificis municipals.