Projectes d'obra


Projecte Executiu Per La Substitució De Les Obres Hidràuliques Del Torrent del Pas Amb el creuament De La Carretera C-250


Projecte d'obra local construcció d'una nova captació d'aigua al carrer Manel Tolosa , 4


Projecte d’enderroc parcial de Can Parera i adequació d’edifici i espai resultant a l’ús d’aparcament


Projecte inicial d'ampliació de la Residència Sant Josep


Aprovació inicial del Projecte bàsic per a l'ampliació de la galeria de la residència Sant Josep


Aprovació definitiva d'adequació del projecte d'obra local ordinaria del camp de futbol 7


Projecte d'aprovacio inicial per instal·lació fotovoltaica al pabello triple municipal


Projecte aprovació inicial per instal·lació fotovoltaica al CEIP Aldric


Projecte aprovacio inicial per instal·lació fotovoltaica a la piscina municipal de Cassà de la Selvà


Projecte aprovacio inicial per instal·lació fotovoltaica a la sala Galà de Cassà de la Selva


Projecte de reparcel·lació sector sud 1.4 PP Cementiri 2C


Reforma del gimnàs de l’Escola Puig d’Arques


Estudi de viabilitat de la concessió del servei d'aigua potable i del sanejament de Cassà de la Selva


Modificació puntual núm. 24 del POUM per a la qualificació de zones d'aparcament a l'entorn del c. Provincial


Projectes d'obra municipals

Projecte d’obra local ordinaria per reforma a la Residencia Geriatrica Sant Josep. Fase nou ascensor Aprovat inicialment el 25 de setembre de 2017


Asfaltatge de carrers dels municipiAltres projectes d'obra que afecten al municipi

Projecte de l'ampliació de l'estació depuradora d'aigües residuals de cassà-llagostera